Dự án: NGUYỄN QUÂN AUDIO

9 Tháng Bảy, 2021 0

Dự án: NGUYỄN QUÂN AUDIO

Địa chỉ: 103 Nguyễn Cơ Thạch, An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình ảnh thi công thực tế tại dự án: