Dự án: VNPT

13 Tháng Bảy, 2021 0

Dự án: VNPT

Hình ảnh thi công thực tế tại dự án: