Dự án: Sao Mai Audio

13 Tháng Bảy, 2021 0

Dự án: Sao Mai Audio

Địa chỉ: 1440 Trần Khát Chân, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hình ảnh thi công thực tế tại dự án: