Dự án: PHI LONG TECHNOLOGY

14 Tháng Bảy, 2021 0

Dự án: PHI LONG TECHNOLOGY – 2018

Địa chỉ: 52 Nguyễn Văn Linh, Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng

Hình ảnh thi công thực tế tại dự án: