Dự án: MAC NHA TRANG

9 Tháng Bảy, 2021 0

Dự án: MAC NHA TRANG

Địa chỉ: 16 Bạch Đằng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

Hình ảnh thi công thực tế tại dự án: