Dự án: MAI NGUYÊN

14 Tháng Bảy, 2021 0

Dự án: MAI NGUYÊN

Địa chỉ: 157 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình ảnh thi công thực tế tại dự án: