Dự án: Chiêu Dương Tech – Trung Tâm Công Nghệ

14 Tháng Bảy, 2021 0

Dự án: Chiêu Dương Tech – Trung Tâm Công Nghệ

Địa chỉ: 176A Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình ảnh thi công thực tế tại dự án: