Dư án: Cello – Cửa Hàng Công Nghệ Di Động

13 Tháng Bảy, 2021 0

Dư án: Cello – Cửa Hàng Công Nghệ Di Động

Địa chỉ: 96A Rạch Bùng Binh, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình ảnh thi công thực tế tại dự án: