Dự án: Bose Showroom Cambodia

1 Tháng Bảy, 2021 0

Dự án: Bose Showroom Cambodia

Địa chỉ: 290, Street Preah Monivong Blvd (93), Phnom Penh, Campuchia

Hạng mục: Thi công nội thất Showroom

Hình ảnh thực tế tại dự án: