Dự án: 57 Cao Thắng

13 Tháng Bảy, 2021 0

Dự án: 57 Cao Thắng

Hình ảnh thi công thực tế tại dự án: